Vesna Cukrov – odvetnica in sodna izvedenka

Vesno Cukrov poznamo kot uspešno odvetnico z uspešno in bogato kariero na vodilnih položajih. Med letoma 1998 in 2004 je delovala na mestu državne podsekretarke ter nato sekretarke na pravosodnem ministrstvu. V tem obdobju je bila tudi vodja sektorja za logistiko pravosodnih organov. Leta 2014 je bila imenovana kot članica Državne revizijske komisije- Leta 2008 je opravljala funkcijo predsednice Državne revizijske hiše. V svoji bogati karieri je delovala tudi v gospodarstvu, na višjem ljubljanskem sodišču ter državnem tožilstvu.

Vesna Cukrov je sodna izvedenka za pravno področje javnih naročil. Ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za članico uprave in nadzornega sveta gospodarske družbe. Vpisana je tudi v imeniku sodnih izvedencev pravosodnega ministrstva. Že večkrat je sodelovala pri pripravi predpisov. Občasno predava in sodeluje na raznih posvetih. Po zaključku diplome na ljubljanski pravni fakulteti je opravila pravosodni izpit. Vesna Cukrov je ustanovila odvetniško družbo. Njene bogate izkušnje so ji utrle pot predvsem na področja, povezana s civilnim, finančnim in gospodarskim pravom, pravom javnih naročil, upravnega prava ter javo-zasebnih partnerstev.

Vesna Cukrov je že večkrat spregovorila v medijih, tudi v kakšnem zanimivem intervjuju. V enem od njih lahko preberemo veliko na temo javnih naročil. Pri slednjih poudarja, da pravila določa zgolj naročnik, država. Posamezen gospodarski subjekt se lahko temu le prilagodi. Postopki javnega naročanja torej niso naklonjeni voljnemu in aktivnemu ravnanju gospodarskih subjektov.

Kot je še dodala Vesna Cukrov, če sporazum med gospodarskimi subjekti nima cilja omejevanje konkurence, morajo biti podjetju dokazani posledica in negativni učinki na potrošnike. Pri javnem naročanju obstajajo predpisi, s katerimi je naročniku podeljena diskrecijska pravica, s katero lahko zavrnejo ponudbo, višjo od tržne cene, ali izrazijo nasprotovanje pravilom, ki jih ima poštena konkurenca. Če na področju javnih naročil morebiti pride do kršitev pravil konkurenčnega prava, to za potrošnika nima nobene negativne posledice.…