Programska oprema, ki je na voljo za vaš klicni center

Dejstvo je, da je dobra komunikacija ključ do uspeha. To v vašem podjetju lahko omogoči storitev klicni center, saj vam ponuja številne prednosti. Prav tako pa si morate zagotoviti primerno programsko opremo. Sodobno zasnovana tovrstna oprema vam omogoča storitev dohodnega in odhodnega klicnega centra v oblaku. To pa zagotovi vse, kar potrebujete, da omogočite maksimalno učinkovitost svojih agentov, prav tako povečate uspešnost svojega poslovanja in ne nazadnje veliko hitreje pa tudi bistveno bolje ponudite svoje storitve ali izdelke svojih strankam.

S klicnim centrom torej lahko upravljate kar preko spletnega vmesnika, kjer je omogočeno spremljanje aktivnosti vseh klicev, statistika v realnem času, in sicer glede na agenta, klicne kampanje, spletne, obrazce, opomnike in podobno.

Ključni namen uporabe klicnega centra

Če želimo ugotoviti, čemu zlasti služi klicni center, je najbolje primerjati podjetja, ki imajo klicni center, s podjetji, ki tovrstne storitve nimajo, oziroma stanje v podjetjih brez klicnega centra s stanjem v podjetjih s klicnim centrom.

V podjetjih, kjer klicnega centra ni, gre za razpršeno beleženje podatkov, zahtevkov, telefonskih številk; za pisanje opomb na listke, za beleženje neodgovorjenih klicev, za podvojeno vračanje klicev, za slabšo delovno učinkovitost. Prav tako delo agenta ni dovolj dobro nadzorovano, tudi podpora strankam je precej slabša. Ne nazadnje pa klicatelj sploh ni prepoznan.

Stanje v podjetjih, ki imajo klicni center, pa je povsem drugačno. Takšna storitev jim omogoča, da imajo dohodni in odhodni klicni center, da imajo bistveno več opravljenih pogovorov, da so agentje polno zasedeni, da gre za učinkovito opravljanje s klici, da so delovna mesta optimizirana, da so na voljo prilagoditve po meri, odzivi so hitrejši in še bi lahko naštevali.

Iz omenjenega torej lahko sklepamo, da je klicni center v današnjem času skorajda nujna storitev za vsako podjetje, ki želi svoj dobiček povečati in imeti kar se da dobro komunikacijo s svojimi že obstoječimi strankami pa tudi s tistimi, ki so označene kot potencialne.

Za uspešno poslovanje podjetij ima klicni center pomembno vlogo

Verjetno že veste, da se vsi ponudniki telekomunikacijskih storitev poleg tehničnih vprašanj vse pogosteje soočajo tudi s tem, kako izboljšati svojo ponudbo in storitve. Ker mnogo uporabnikov ni sposobnih slediti stalnim spremembam na trgu je klicni center za boljšo komunikacijo in svetovanje nujno potreben.

Klicni centri so tako eden od najpomembnejših komunikacijskih kanalov vsakega podjetja, ki skušajo preko njega komunicirati s svojimi strankami in celotnim trgom. Najpomembneje pa je, da klicni centri v veliki meri vplivajo na podobo in ugled podjetja, zato je izjemno pomembno, kako delujejo.

Delovanje klicnega centra vpliva na ugled podjetja

V klicnem centru so običajno zaposleni svetovalci, ki s pomočjo ustrezne tehnologije komunicirajo s strankami in podjetji. Običajno je klicni center na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. To pomeni, da je na voljo vsem uporabnikom, naročnikom, potencialnim strankam, ki iščejo določene informacije.

S klicnimi centri je podajanje informacij svojim strankam hitro in učinkovito. Seveda pa je pri tem potrebno delati čim manj napak, zato da je zadovoljstvo uporabnikov čim večje. Kako dobro opravlja svoje delo klicni center, močno vpliva na ugled podjetja. Pri tem je ključnega pomena strokovna usposobljenost zaposlenih, kot tudi uporabljena programska oprema, ki je vedno bolj sodobna.

Sodobni klicni center je prilagojen potrebam uporabnika

Potrebno se je zavedati, da je klicni center eden glavnih komunikacijskih kanalov med podjetjem in uporabnikom. Zato je pomembno, da deluje brezhibno. Mnoga podjetja se odločijo za prilagoditev klicnega centra svojim lastnim potrebam in želja. Nekatera podjetja tako morda ne potrebujejo zaposlenih svetovalcev, jim pa klicni center namesto tega omogoča usmerjanje klicev na pravo lokacijo.

Pri tem je ključnega pomena, da se prava informacija poda v najkrajšem možnem času in, da je upravljanje z dohodnimi klici hitro in učinkovito. Tovrstni klicni centri temeljijo na IP telefoniji, zato je njihovo delovanje brezhibno, stroškovno učinkovito in popolnoma prilagodljivo.