Kako poteka izpit za čoln in kako se je nanj najbolje pripraviti?

Podobno kot večina drugih preizkusov znanja, ki smo jih vajeni še iz šolskih dni ali fakultete, pomeni tudi izpit za čoln neko odgovornost. Z njim dokažemo svoje znanje in sposobnosti za samostojno plovbo, zato je njegovo opravljanje za marsikoga zelo zahtevno.

Celoten izpit za čoln poteka pred 3-člansko komisijo, ki preveri teoretično in praktično znanje iz različnih področij. Vsega skupaj sicer traja največ 30 minut, vendar je potrebno v tem času pokazati vse svoje znanje in spretnosti, zato se je potrebno nanj čim bolje pripraviti.

 

Vsebina izpita za čoln je zelo obsežna

Vsebina izpita za čoln je naravnana tako, da se na njem preveri vse najpomembnejše znanje in veščine, ki jih mora obvladati vsak, ki samostojno upravlja plovilo. Zato je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Na teoretičnem delu se preverja znanje iz petih sklopov, in sicer pomorskih predpisov, mornarskih del in veščin, osnov navigacije, pravil o izogibanju trčenja na morju in osnov motoroznanstva. Na praktičnem delu pa izpit za čoln od kandidatov zahteva uporabo navtične karte, določanje smeri plovbe in osnove meteorologije.

S prijavo na tečaj je večja verjetnost uspešnega opravljanja izpita za čoln

Seveda se na izpit za čoln lahko pripravljate popolnoma samostojno. Ker pa gre za vsebino, ki ni tako vsakdanja in je marsikomu popolnoma nova, se je priporočljivo prijaviti na tečaj. Z njim bo opravljanje izpita zagotovo lažje. Izkušnje pa so pokazale, da je v tem primeru verjetnost uspešnega opravljanja izpita veliko večja.

Tovrstni tečaji običajno obsegajo 16 šolskih ur. To je popolnoma dovolj, da vam izkušeni predavatelji posredujejo vse najbolj pomembne informacije za uspešno opravljanje izpita. Tečaj za izpit za čoln je kombinacija predavanj in praktičnih vaj, poleg tega pa imate tudi dostop v spletno učilnico, kjer vam je na voljo tudi drugo gradivo.